FARMÁŘI
PRVOVÝROBCI

Co si představíte pod pojmem farmář-prvovýrobce? Je to člověk spjatý s přírodou, s faunou a s půdou. Člověk zpracovávající produkty ze své farmy, čímž umožňuje svému zákazníkovi nakupovat přímo u zdroje.

DEN OTEVŘENÝCH
VRÁTEK

Jedna z vybraných farem vždy otevře „svá vrátka“ pro návštěvníky a nechá je nahlédnout do výroby a produkce potravin. Společně s hostitelskou farmou se představí i další lokální chovatelé a pěstitelé.

DOPROVODNÝ
PROGRAM

Součástí každé akce Poznej svého farmáře je zajímavý doprovodný program zahrnující nejen divadelní představení, nafukovací skákací kombajn, simulátor dojení kravičky, ale i zábavné hry a soutěže pro děti na téma zemědělství a farmaření, ve kterých děti mohou získat hodnotné ceny se zemědělskou tematikou. Dále je možné vidět ukázky výroby produktů a komentované prohlídky farem.

Tento projekt podporuje

Ministerstvo zemědělství

Těšnov 65/17, Praha 1

Realizace projektu

Zařízení služeb MZe s.p.o.

Těšnov 65/17, Praha 1

Kontakt

Jan Remišer
+420 773 743 411                        jan.remiser@zsmze.cz