Informace o projektu


Kdo se může do projektu přihlásit: Malí a střední prvovýrobci potravin (farmáři).

Cíl projektu: Cílem projektu je podpora spotřeby kvalitních potravin a malých prvovýrobců po celé ČR prostřednictvím jednodenních zábavně poznávacích akcí.

Důležité upozornění: Veškeré harmonogramy a termíny akcí budou řešeny a upravovány s ohledem na vývoj epidemiologické situace v České republice. Organizátor akce je oprávněn termíny kdykoliv změnit a upravit nebo akce zrušit.

Průběh akce: Farmářský trh, bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Akce jsou připraveny s ohledem na prostorové a kapacitní možnosti farem a se snahou zajistit co nejvyšší návštěvnický komfort při co nejmenším narušení provozu farem.

Příprava akce: V pátek produkční tým projektu zajistí stavbu stanů, farmářských stánků a dětských stanovišť.

Realizace akce: sobota (10:00 – 16:00)

Finanční náklady: Celá akce je pro hostitelskou farmu zdarma. Veškerá produkce a propagace je hrazena z prostředků projektu a je v režii organizátora projektu. Farma se finančně na akci nijak nepodílí.

Výběr hostujících farem: březen – květen 2022 (farmy jsou navštíveny organizátorem akce)

Realizace akce: červen – říjen 2022

Uzávěrka přihlášek: 29.05. 2022

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Jan Remišer, tel: 773 743 411