Projekt Poznej svého farmáře

Série edukačních a poznávacích akcí pro veřejnost, které mají za cíl podporu
prodeje ze dvora a edukaci veřejnosti v oblasti spotřeby kvalitních potravin.

Přijďte se podívat

Součástí každé akce Poznej svého farmáře je zajímavý doprovodný program zahrnující hudební doprovod, divadelní představení a zábavné hry a soutěže pro děti na téma zemědělství a farmaření, ve kterých mohou získat hodnotné ceny se zemědělskou tematikou. Dále pak bude možné vidět ukázky výroby produktů, pasení a stříhání ovcí, komentované prohlídky farem a moderované rozhovory s přítomnými farmáři z okolí.

 

Den otevřených vrátek

Den otevřených vrátek spočívá v tom, že v sobotu jedna z vybraných farem otevře „svá vrátka“ pro návštěvníky a nechá je nahlédnout do výroby a produkce potravin. Společně s hostitelskou farmou se představí i další lokální chovatelé a výrobci a nabídnou k prodeji své produkty. 

Průběh projektu

V roce 2017 bude ze strany veřejnosti navštíveno celkem 19 hostitelských farem po celé České republice.

Dny otevřených vrátek budou probíhat vždy v sobotu od 10:00 do 15:00 hodin. První akce je naplánována již na 13. května na Pštrosí farmě Krejný v Ústeckém kraji. Samotný závěr projektu pak propukne 14. října v Ovocných sadech Bříství ve Středočeském kraji. 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu Poznej svého farmáře je propojení spotřebitelů s malými a středními zemědělskými farmami v jejich okolí, podpora místní zemědělské produkce a prvovýrobců a prezentace lokálních producentů. Neodmyslitelnou součástí je pochopitelně i edukativní působení na cílovou skupinu veřejnosti v oblasti spotřeby kvalitních potravin, navázání neexistujících kontaktů mezi producenty těchto potravin a spotřebiteli v daných regionech, zvýšení dostupnosti čerstvých potravin přímo ze dvora, podpora regionálních výrobců.

 

Tento projekt podporuje

Realizátor projektu

Zařízení služeb MZe s.p.o. Těšnov 65/17, Praha 1

Kontakt

Adam Langr
Projektový manažer
+420 778 111 556
adam.langr@zsmze.cz

Close Menu