Projekt Poznej svého farmáře

Série edukačních a poznávacích akcí pro veřejnost, které mají za cíl podporu
prodeje ze dvora a edukaci veřejnosti v oblasti spotřeby kvalitních potravin.

Přijďte se podívat

Součástí každé akce Poznej svého farmáře je zajímavý doprovodný program zahrnující nejen divadelní představení, nafukovací skákací kombajn, simulátor dojení kravičky, ale i zábavné hry a soutěže pro děti na téma zemědělství a farmaření, ve kterých děti mohou získat hodnotné ceny se zemědělskou tematikou. Dále je možné vidět ukázky výroby produktů a komentované prohlídky farem.

Den otevřených vrátek

Den otevřených vrátek spočívá v tom, že v sobotu jedna z vybraných farem otevře „svá vrátka“ pro návštěvníky a nechá je nahlédnout do výroby a produkce potravin. Společně s hostitelskou farmou se představí i další lokální chovatelé a výrobci a nabídnou k prodeji své produkty. 

Průběh projektu

V roce 2020 bude ze strany veřejnosti navštíveno celkem 13 hostitelských farem po celé České republice.

Dny otevřených vrátek budou probíhat na vybraných farmách v sobotu od 10:00 do 15:00 hodin. 

CÍLE PROJEKTU

Cílem projektu Poznej svého farmáře je propojení spotřebitelů s malými a středními zemědělskými farmami v jejich okolí, podpora místní zemědělské produkce a prvovýrobců a prezentace lokálních producentů. Neodmyslitelnou součástí je pochopitelně i edukativní působení na cílovou skupinu veřejnosti v oblasti spotřeby kvalitních potravin, navázání neexistujících kontaktů mezi producenty těchto potravin a spotřebiteli v daných regionech, zvýšení dostupnosti čerstvých potravin přímo ze dvora, podpora regionálních výrobců.

 

Tento projekt podporuje

Realizátor projektu

Zařízení služeb MZe s.p.o. Těšnov 65/17, Praha 1

Kontakt

Jitka Jarolímková
Projektový manažer
+420 778 886 808
jitka.jarolimkova@zsmze.cz