Informace o projektu


Kdo se může do projektu přihlásit: malí a střední prvovýrobci potravin (farmáři)
Cíl projektu: Cílem projektu je podpora spotřeby kvalitních potravin a malých prvovýrobců po celé ČR prostřednictvím jednodenních zábavně poznávacích akcí
Počet akcí v roce 2020: 13
Průběh akce: Moderovaný doprovodný program, farmářský trh, bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Akce jsou připraveny s ohledem na prostorové a kapacitní možnosti farem se snahou zajistit co nejvyšší návštěvnický komfort při co nejmenším narušení provozu farem.
Příprava akce: v pátek zajistí produkční tým projektu (stavba stanů, farmářských stánků a dětských stanovišť)
Realizace akce: sobota (10:00 – 15:00)
Finanční náklady: Celá akce je pro hostitelskou farmu zdarma. Veškerá produkce a propagace je hrazena z prostředků projektu a je v režii organizátora projektu. Farma se finančně na akci nijak nepodílí.
Výběr hostujících farem: březen – duben 2020 (všechny přihlášené farmy budou navštíveny organizátorem akce)
Realizace akce: květen – září 2020

Uzávěrka přihlášek: 28. 2. 2020

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Adam Langr, tel: 728 049 458


 

Close Menu