You are currently viewing Den zemědělství a potravinářství – Národní zemědělské muzeum

Den zemědělství a potravinářství – Národní zemědělské muzeum

Farmářský trh s lokálními potravinami, prohlídka muzea a střešní zahrady, zábavný program nejen
pro děti, představení zajímavostí z činnosti Ministerstva zemědělství, slavnostní vyhlášení Středočeská Regionální potravina.

Prezentujeme zemědělství, lesnictví, myslivost,rybářství, potravinářství a gastronomii jako klíčové obory pro zajištění existence jednotlivce i celé společnosti.

Napsat komentář